OMBYGGING

• Boligblokker
• Næringsbygg
• Borettslag/sameie
• Enebolig
• Kontor
• Skoler
• Lager
• Butikker

PROSJEKT

• Totalentreprise
• Delentreprise
• Offentlige søknader
• Prosjektledelse
• HMS-ledelse
• Innkjøp
• Kalkulasjon
• Øvrig administrasjon

NYBYGG

• Boligblokker
• Næringsbygg
• Borettslag/sameie
• Enebolig
• Kontor
• Skoler
• Lager
• Butikker

Våre tjenester

S.I.MALERSERVICE & ENTREPRENØR AS utfører det aller meste innen bygghåndverk - alt fra mindre serviceoppdrag til større ombyggingsprosjekter. Vi utfører for eksempel tilbygg/påbygg, rehabilitering og ombygging av både gamle og nye bygg, oppussing av bad er også en stor del av vår omsetning.

Vi er ofte med tidlig i byggeprosjektet, allerede før søknader og tegninger ferdigstilles. På denne måten kan vi bidra til å hjelpe kunden med å unngå dyre og unødvendige løsninger, samt at man kan unngå å starte et prosjekt som vil overstige de økonomiske rammene som den enkelte måtte ha. Ofte ser vi at ønsker og løsninger ikke alltid er mulig å gjennomføre lønnsomt, spesielt på gamle bygg, og vår erfaring er at det ikke gagner noen at dette kommer for en dag i ettertid.

Vår styrke er vår lange erfaring innen eksisterende bygg, og vi tør påstå at det skal være mulig å gi et tilbud, overslag eller et prisestimat på alle tenkelige prosjekter – og det leverer vi. Våre kunder og potensielle kunder vil oppleve at vi stiller til avtalt befaring og at et komplett tilbud, forslag, overslag eller prisestimat, avhengig av hva vi har å jobbe med, vil være oversendt stort sett innen en uke. Vi leverer oftere og oftere komplette prosjekter innen alle håndverk.

Innad i Totalentreprenøren er det tømrer, mur/flis og overflate arbeider som vår hovedkompetanse ligger, men vi ville aldri ønsket å levere andre fag om vi ikke hadde hatt god kjennskap til disse. Alle våre underentreprenører, feks innen VVS, elektro, grunnarbeider m.m. har vært samarbeidspartnere i mange år – lenge før Totalentreprenøren AS kom for en dag.

Selv om vi utfører arbeider på alle bygg, boliger, låver og uthus må vi av og til takke nei til forespørsler. Dette gjelder spesielt forespørsler om delvis oppussing av våtrom/bad. Å forsøke å lappe sammen eller løse et dårlig bad kan vi, eller ønsker vi ikke gå inn på. Med for eksempel en punktert membran, kan vi ikke tilby annet enn full pakke. Vi ønsker heller ikke utføre kun deler av et prosjekt – spesielt ikke når vi er ansvarshavende. Vi setter vårt varemerke der vi er, og ønsker i det store og det hele full kontroll fra A- til Å for å sikre det beste resultatet.